ในทุกวันนี้นักธุรกิจสมัยใหม่ส่วนใหญ่ มุ่งประเด็นในการสร้าง "แบรนด์ (BRAND) " ของสินค้าไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ และกำลังขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังและเป็นระบบมากกว่าเพียงแค่การตลาดแบบเดิมๆ 
         "แบรนด์" นั้นไม่ใช่แค่ตราสัญลักษณ์มันคือ "ความรู้สึก" เป็นภาพลักษณ์ หรือความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กร ซึ่ง Branding นั้น กินเนื้อความ กว้างไกลกว่าคำว่า LOGO หรือคำว่า "ตราสัญญลักษณ์" แต่ยังเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผู้บริโภครับรู้ได้ ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจในการเลือกผลิตภัณฑ์นั้นๆ  
          เราเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจก้าวไกลอย่างมีดีไซน์ และเรายังเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปี  ภาระกิจอันใหญ่ยิ่ง คือ "นำสิ่งที่ดีสู่แบรนด์คุณ"  
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE